Vitajte na firemných stránkach

COMBA s.r.o.                         projektovanie pozemných a poľnohospodárskych stavieb   


Moje služby sú založené na dlhodobých skúsenostiach získaných praxou v projektovaní stavieb, technológii a autorského dozoru stavieb .

V súčasnosti pokračujem v rozvíjaní všestranných znalostí a skúseností v oblasti projektovania v stavebníctve a poľnohospodárskych technológií.