MOJE SLUŽBY


Pozemné stavby

  • Vypracovanie  projektovej dokumentácie pozemných stavieb. Rodinné domy, rekonštrukcie, chaty, prístavby, garáže, prístrešky, pre stavebné povolenie, realizáciu stavby, dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a autorský dozor.
  • Vypracovanie stavebných zámerov, architektonických štúdií.

Poľnohospodárske stavby

  • Vypracovanie  projektovej dokumentácie poľnohospodárskych stavieb a technológií. Maštale, OMD, ovčiny, dojárne, robotické dojenie, mliekarne, syrárne, sklady, sýpky, hnojiská, hnojné koncovky, žumpy, pre stavebné povolenie, realizáciu stavby, dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a autorský dozor.
  • Vypracovanie dispozičných návrhov, štúdií a rozpočtov.

Inžinierska činnosť