Stretnutie


Máte predstavu o svojom projekte, chcete konzultovať návrh dispozície?  V takom prípade do poručujeme osobné stretnutie na pozemku, pre jednanie osadenia stavby, a navrhneme  dispozíciu vzhľadom na prístupovú komunikáciu a orientáciu  na svetové strany. 

Vypracovanie individuálneho projektu má 2 štádia, a to vypracovanie projektovej štúdie a vypracovanie projektu stavby. 

Online rezervácia

Zarezervujete si stretnutie včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.